Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych

 

Projekt systemowy pn.: " Inwestycja w człowieka ¶rodkiem do osi±gnięcia efektów społecznych" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
.

 

Powrót 


Aktualno¶ci  |  Co to jest EFS  |  Informacje o projekcie  |  Akty prawne  |  PCPR  |  Linki  |  Kontakt  | 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie 2008 ©
Projekt "Inwestycja w człowieka ¶rodkiem do osi±gnięcia efektów społecznych"
jest współfinasowany przez Unię Europejsk± w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.