Menu PCPR

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie

 

42 - 500 Będzin, ul. I. Krasickiego 17

tel. 032/267 81 08, 

     032/363 40 59, 

tel. kom. 697 51 31 09

e-mail: pcpr1@o2.pl, pcprbedzin@o2.pl

Mapka lokalizacyjna >>> zobacz <<<

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

 

 Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie informuje, że:

 

Sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Będzinie można realizować: 

1)      osobiście,

2)      przy udziale tłumacza,

3)      przy udziale osoby przybranej,

4)      lub też przy pomocy przeszkolonego pracownika tutejszego Urzędu. 

 

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona
o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.  

 

Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać:

 

1) pisemnie, przesyłając wniosek:

  • za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 17
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr1@o2.pl,  pcprbedzin@o2.pl

 Wzór pisemnego zgłoszenia >>>pobierz<<<

 Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego - wzór zgłoszenia >>>pobierz<<<

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: 32 / 267 81 08 lub 32/363 40 59, za pośrednictwem osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się
z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 

3) osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie 

 Jednocześnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie  informuje,
że w celu załatwienia spraw podstawowych, niewymagających biegłej znajomości języka migowego, można korzystać z pomocy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyznaczonych do kontaktów z użyciem języka migowego.

 

Pracownikami posługującymi się językiem migowym są:

 

Martyna Ciarkowska – ukończony kurs podstaw języka migowego   (budynek Starostwa Powiatowego, ul. Krasickiego 17, parter, pokój 10 -11).

 Anna Surma - ukończony kurs podstaw języka migowego  (budynek Starostwa Powiatowego, ul. Krasickiego 17, parter, pokój 10 -11).

 Anna Wasil - ukończony kurs podstaw języka migowego (budynek Starostwa Powiatowego, na ul. Krasickiego 17, parter, pok.23-24).

 

POGOTOWIE MIGOWE – projekt „Prawo do informacji dla Głuchych”

Bezpłatna usługa dla osób niesłyszących, w ramach której jest zapewniony dostęp
do tłumacza języka migowego on–line.

Osoba głucha i pracownik urzędu czy instytucji może w godzinach od 8.00 do 16.00
za pośrednictwem kamerki internetowej na komunikatorze Skype lub ooVoo skorzystać
z pomocy tłumacza języka migowego świadczącego usługi on-line.

Każda osoba niesłysząca potrzebująca pomocy w swoich sprawach życiowych może uzyskać pomoc kontaktując się z ekspertami za pośrednictwem komunikatora internetowego ooVoo: pitagorastv, res-gest_glusitv.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej :

stow.pitagoras@gmail.com lub za pośrednictwem telefonu (SMS) 782-568-450

Strona projektu: http://glusitv.pl/prawo-pit/

Kontakt: www.pitagoras.org.pl

              stow.pitagoras@gmail.com

              tel. 782 – 568 - 450

 

Powrót 


Aktualności  |  Co to jest EFS  |  Informacje o projekcie  |  Akty prawne  |  PCPR  |  Linki  |  Kontakt  | 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie 2008 ©
Projekt "Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych"
jest współfinasowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.