Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Program "Aktywny Samorząd"

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Program "Aktywny Samorząd"

Informacje dla  wnioskodawców:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje następujące formy wsparcia:

1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
− Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
− Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
− Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu
słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
− Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
− Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
− Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
− Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
− Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy,
− Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
− Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą
samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie
ręcznym,
− Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera
lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności,
− Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie
jakości, adresowana
do osób ze stopniem niepełnosprawności,
− Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
(co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem
niepełnosprawności,
− Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą
problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza
specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną
tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem
prawnym dziecka;

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana
do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających
naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających
przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

 

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca br.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module I wypada dnia 31 sierpnia br.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II wypada dnia 10 października br.

 

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć pod adresem:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/

 

Banery/Logo