Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Karta parkingowa

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Karta parkingowa

Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć w dowolnie wybranym powiatowym (miejskim) Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:
- osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

WNIOSEK JEST PODPISYWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W OBECNOŚCI PRACOWNIKA ZESPOŁU.


Do wniosku dołącza się:
1. Wypełniony i podpisany wniosek w sprawie wydania karty parkingowej,
2. Jedną aktualną, nieopieczętowaną, fotografię o wymiarach: 35 mm x 45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób);
3. Dokument potwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej - do wglądu;
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł;
5. Prawomocne (ostateczne) orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wyrok sądu od którego nie wniesiono środka zaskarżenia – do wglądu.

 

Opłaty można dokonać:

- w Kasie Starostwa Powiatowego w Będzinie
ul. Ignacego Krasickiego 17,
42-500 Będzin
Kasa czynna jest w poniedziałki: od godziny 07:30 do 16:30;
od wtorku do czwartku: w godzinach od 7:30 do 15:30,
w piątki: w godzinach od 07:30 do 14:00;

- na numer konta bankowego:
67 8438 0001 0020 0656 2000 0170
tytułem: "Opłata za wydanie karty parkingowej"

 

Banery/Logo