Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Rodzinna piecza zastępcza

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale bądź czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została rodzicom ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

Wyróżnić można następujące formy rodzinnej pieczy zastępczej:

Rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją małżonkowie lub osoba samotna niepozostająca  w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ją małżonkowie lub osoba samotna niepozostająca w związku małżeńskim, nie będąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka oraz posiadająca świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Rodzina zastępcza zawodowa – tworzą ją małżonkowie lub osoba samotna niepozostająca w związku małżeńskim, nie będąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, posiadająca świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, która podpisała umowę  o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, w tym:

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – gdzie umieszcza się dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 m-cy  (w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do 8 m-cy).

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – jest przeznaczona dla dzieci wymagających dodatkowej opieki czy pielęgnacji. Trafiają tu dzieci z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi,  z dysfunkcjami, niedostosowane społecznie, jak również małoletnie matki ze swoimi dziećmi.

Rodzinny dom dziecka –  w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci  oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz dodatek wychowawczy (800+)

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

Banery/Logo