Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Instytucjonalna piecza zastępcza

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Instytucjonalna piecza zastępcza

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dziecku całodobowa opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Realizuje ona ponadto przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, (chyba że sąd postanowi inaczej), podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi oraz zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Na terenie Powiatu Będzińskiego placówkami opiekuńczo – wychowawczymi administruje Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Dominika Savio w Sarnowie przy ul. Wiejskiej 104, pod które należą:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Sarnowie

ul. Wiejska 104/7

42-512 Psary

tel. 32 267 21 46

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Sarnowie

ul. Wiejska 104/9

42-512 Psary

tel. 32 267 21 46

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Sarnowie

ul. Wiejska 104/10

42-512 Psary

tel. 32 267 21 46

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 Będzinie

ul. Żwirki i Wigury 32a/18

42-500 Będzin

tel. 32 729 54 52

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 w Psarach

ul. Łączna 21

42-512 Psary

tel. 785 193 511

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 6 Będzinie

ul. Małachowskiego 14/11

tel. 32 761 50 23

42-500 Będzin

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 7 Siewierzu

ul. Kościuszki 15

42-470 Siewierz

tel. 32 674 10 12

 

Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko jest przyjmowane:

- na podstawie orzeczenia Sądu,

- na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Banery/Logo