Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Mieszkania treningowe

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Mieszkania treningowe

Mieszkanie  treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie treningowe zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie treningowe przyznawane jest osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osobom pełnoletnim opuszczającym placówki w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Przyznanie świadczenia w formie pobytu w mieszkaniu  treningowym ma charakter indywidualnej sprawy administracyjnej. Jest ona załatwiana w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. W nim zaś pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby ubiegającej się o mieszkanie  oraz przeanalizowaniu jej sytuacji życiowej.

Na terenie Powiatu Będzińskiego utworzonych zostało 5 mieszkań treningowych:

Mieszkanie Treningowe w Będzinie, ul. Skalskiego 10/246,

Mieszkania Treningowe w Będzinie, ul. Krakowska 11 (4 mieszkania).

 

Pobyt w mieszkaniu treningowym jest odpłatny. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, co określa uchwała Rady Powiatu Będzińskiego nr XII/156/2019 z dnia 28 października 2019 r.

Banery/Logo