Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2021

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie poszukuje osoby chętne na stanowisko:
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2021

Warunki pracy:

 • Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą świadczone w oparciu
  o umowę zlecenie – na rzecz osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Wymagane kwalifikacje:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych
  w formie wolontariatu t.j.: referencje, zaświadczenia, oświadczenia, potwierdzające bezpośrednią pomoc osobom niepełnosprawnym zarówno od osoby udzielającej pomocy jak też od osoby, której pomoc została udzielona,
 • w przypadku, gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz osób głuchych i głuchoniemych wymagane jest min. średnie wykształcenie oraz biegła znajomość języka migowego potwierdzona zaświadczeniem o ukończeniu kursu lub certyfikatem.

 Czas trwania usługi:

 • Program obejmuje działania asystenta do 15.12.2021 r.,
 • usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie,
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, będącego osobą niepełnosprawną, która korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 • w okresie korzystania przez osobę niepełnosprawną z usług asystenta nie mogą być świadczone dla niej przez przydzielonego asystenta inne usługi finansowane z Funduszu Solidarnościowego, a także usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Usługi asystenta w szczególności polegać będzie na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 Asystentom oferujemy: 

 • wynagrodzenie 33,00 zł (brutto) za godzinę;
 • zwrot kosztów za ubezpieczenie OC lub NNW związane ze świadczeniem usługi asystenta w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie;
 • zwrot środków zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych
  w treści Programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
 • zwrot środków za zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu, w wysokości nie większej niż 100 zł miesięcznie;
 • zwrot środków za zakup środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie.

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 9 (Zespół Organizacyjny), do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Informacji w sprawie Programu udziela:

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (pracownik Anna Surma)

 tel.: 32 363 40 59, 697 513 109

 

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie

Olga Machura

 

1Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201
w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Banery/Logo