Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

W ramach środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

W ramach środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach: 

- obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

- obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

- obszar D – likwidacja barier transportowych;

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

- obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

- obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G gmina składa wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dot. obszarów B, C, D, F i G.

Natomiast w przypadku obszaru A i obszaru E programu gmina składa wniosek bezpośrednio do Śląskiego Oddziału PFRON w trybie ciągłym.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i procedur, które należy zrealizować , aby uzyskać pomoc PFRON w powyższym zakresie oraz druki wniosków i załączników można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz PCPR w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 10-11, tel. (32) 267-81-08, 697-513-109.

 

 

Banery/Logo